• 0.63577200_1331151850_imagefor_2.jpg
  • 0.84534600_1331151860_imagefor_2.jpg

ZAPROSZENIA NA SKŁADANIE OFERTY

ZAPROSZENIA  NA  SKŁADANIE OFERTY

na wykonanie dostawy pomocy dydaktycznych poniżej 30000 euro  w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli

w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019  „Aktywna tablica”


przedmiot zamówienia

wzór umowy

formularz oferty wykonania zadania

 

99 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

10 listopada świętowano 99 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji odbyła się w ZSSO akademia dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Uczniowie zaprezentowali część artystyczną w postaci montażu słowno - muzycznego, w którym przedstawiona została droga Polaków do odzyskania wolności. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem słuchali pięknych recytacji i pieśni w wykonaniu szkolnego chóru. Uroczystość została przygotowana przez polonistki Agnieszkę Fastyn, Dorotę Hałatiuk, Ewę Pietrzak. O oprawę muzyczną zadbała pani Iwona Galińska, a dekoracje przygotowały panie: Monika Zdzieszyńska i Elżbieta Matysiak.

Fot. A.M.

 

Festiwalu Muzyki Romantycznej

10 listopada w kinie Polonez odbył się niecodzienny koncert dla szkół podstawowych, w którym nasza szkoła również wzięła udział.  W ramach Festiwalu Muzyki Romantycznej absolwenci i uczniowie SSM II stopnia w Skierniewicach pod kierunkiem słynnego pianisty – kameralisty wyróżnionego w Polsce i za granicą wieloma nagrodami i absolwenta naszej szkoły pana Mariusza Rutkowskiego wykonali „Karnawał zwierząt” Camille Saint-Saens. Czternastu muzyków i trzech konferansjerów wprowadzających w świat zwierząt zabawną opowieścią – baśnią przygotowaną przez p. Renatę Liberę, zabrało nas w wyobraźni w niecodzienną podróż.  „Muzyka, słowo i barwa” podobała się zarówno młodszym, jak i starszym odbiorcom i dostarczyła wielu emocji. Koncert poprowadziła p. Izabela Przecherska-Banaszczyk. Należy dodać, że w gronie naszych grających absolwentów znalazła się również Sława Stronczyńska – fortepian i Maciej Miklaszewski – ksylofon i dzwonki.

Opr. i foto A.M.

 

XVII Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin Szkół im. Jana Pawła II.

W środę 4 października 2017 roku na Jasnej Górze odbyło się spotkanie – XVII Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin Szkół im. Jana Pawła II.

Wzięło w niej udział około 15 tysięcy osób z całej Polski, 300 pocztów sztandarowych, w tym reprezentacja naszej szkoły wraz z opiekunami: p. Łukaszem Lesiakiem, p. Agnieszką Tartanus i p. Anną Miklaszewską. Nad wszystkim czuwał Ks. Tomasz Wodnicki.

Tegoroczny zjazd był szczególny. Odbył się w roku związanym z jubileuszem 300. rocznicy koronacji jasnogórskiego obrazu Matki Bożej oraz 100. rocznicy objawień fatimskich. Głównym punktem pielgrzymki była Msza św. przed jasnogórskim szczytem, której przewodniczył krajowy duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana Pawła II biskup radomski Henryk Tomasik.

Nasza grupa miała też okazję do indywidualnej modlitwy w kaplicy Cudownego Obrazu. Każdy z uczestników otrzymał „pakiet pielgrzyma” (pamiątkowy znaczek, obrazek, różaniec i śpiewnik).

 

   

DZIEŃ BEZ SAMOCHODU - 22.IX.2017

 

STYPENDIUM SZKOLNE

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2017/2018 przyjmowane będą w dniach 1 – 15.09.2017 r. w godzinach 8:00 – 16:00 w gabinecie pedagoga szkolnego. Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne wynosił 514 zł/netto na osobę w rodzinie. Wysokość ww. kwoty  wyliczana jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wskazana jest w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty i nie ulega zmianie w 2017 r. W art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016  r., poz. 1943 z późn. zm.) określono, że stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wnioski do pobrania znajdują się w formie elektronicznej na stronie szkoły - zakładka pedagog oraz w formie papierowej w gabinecie pedagoga szkolnego. Uprzejmie proszę, aby wniosek nie był modyfikowany.

 

Opracowała: mgr Wioletta Sieradzka

   

Strona 7 z 12