• 0.63577200_1331151850_imagefor_2.jpg
  • 0.84534600_1331151860_imagefor_2.jpg

XVII Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin Szkół im. Jana Pawła II.

W środę 4 października 2017 roku na Jasnej Górze odbyło się spotkanie – XVII Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin Szkół im. Jana Pawła II.

Wzięło w niej udział około 15 tysięcy osób z całej Polski, 300 pocztów sztandarowych, w tym reprezentacja naszej szkoły wraz z opiekunami: p. Łukaszem Lesiakiem, p. Agnieszką Tartanus i p. Anną Miklaszewską. Nad wszystkim czuwał Ks. Tomasz Wodnicki.

Tegoroczny zjazd był szczególny. Odbył się w roku związanym z jubileuszem 300. rocznicy koronacji jasnogórskiego obrazu Matki Bożej oraz 100. rocznicy objawień fatimskich. Głównym punktem pielgrzymki była Msza św. przed jasnogórskim szczytem, której przewodniczył krajowy duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana Pawła II biskup radomski Henryk Tomasik.

Nasza grupa miała też okazję do indywidualnej modlitwy w kaplicy Cudownego Obrazu. Każdy z uczestników otrzymał „pakiet pielgrzyma” (pamiątkowy znaczek, obrazek, różaniec i śpiewnik).

 

 

DZIEŃ BEZ SAMOCHODU - 22.IX.2017

 

STYPENDIUM SZKOLNE

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2017/2018 przyjmowane będą w dniach 1 – 15.09.2017 r. w godzinach 8:00 – 16:00 w gabinecie pedagoga szkolnego. Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne wynosił 514 zł/netto na osobę w rodzinie. Wysokość ww. kwoty  wyliczana jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wskazana jest w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty i nie ulega zmianie w 2017 r. W art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016  r., poz. 1943 z późn. zm.) określono, że stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wnioski do pobrania znajdują się w formie elektronicznej na stronie szkoły - zakładka pedagog oraz w formie papierowej w gabinecie pedagoga szkolnego. Uprzejmie proszę, aby wniosek nie był modyfikowany.

 

Opracowała: mgr Wioletta Sieradzka

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

W dniu 4 września 2017r. w ZSSO w Skierniewicach dzieci i młodzież uroczyście rozpoczęły nowy rok szkolny 2017/2018.

Uroczystość poprowadziła Dyrektor ZSSO Pani Sławomira Wenus.

W szkolnej uroczystości wziął udział Wiceprezydent Miasta Skierniewice Pan Jarosław Chęcielewski.


Na początku uroczystości w obecności sztandaru szkoły tradycyjnie odśpiewano hymn państwowy.

Życzenia pomyślności na nowy rok szkolny złożył na ręce Pani Dyr. Sławomiry Wenus Pan Wiceprezydent Jarosław Chęcielewski.

 

Wszystkim uczniom, nauczycielom, dyrekcji i pracownikom ZSSO życzymy owocnego i  miłego nowego roku szkolnego 2017/2018 !!!  Smile

   

INFORMACJA

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 ODBĘDZIE SIĘ 04.09.2017 (PONIEDZIAŁEK)

W NASTĘPUJĄCYCH GODZINACH:

8:00 MSZA ŚW. W KOŚCIELE ŚW. STANISŁAWA

9:00 KLASY I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

10:30 KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

12:00 KLASA VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ KLASY II, III GIMNAZJUM


 

TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

GIMNAZJUM

Egzamin poprawkowy z języka angielskiego - 29 sierpnia 2017 r. – godz. 1030 – sala 110

Egzamin poprawkowy z języka rosyjskiego – 29 sierpnia 2017 r. – godz. 900 - sala 110

Egzamin poprawkowy z matematyki – 29 sierpnia 2017 r. – godz. 900 – sala 101

Egzamin poprawkowy z geografii – 30 sierpnia 2017 r. – godz. 900 – sala – 204

   

Strona 7 z 12