• 0.63577200_1331151850_imagefor_2.jpg
  • 0.84534600_1331151860_imagefor_2.jpg

Wsparcie dla Jasia ucznia Szkoły Podstawowej nr 2.

Skierniewice  10.01.2017 r.


Szanowni Państwo

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Skierniewicach wraz z całą społecznością szkolną zwraca się z serdeczną prośbą o wsparcie finansowe dla naszego ucznia. W ostatnich dniach w tragicznym wypadku samochodowym zginął tata Jasia Cieślaka, ucznia klasy 3a naszej szkoły. Wypadek miał miejsce za granicą, co powoduje, że formalności i koszty związane z organizacją pogrzebu w Polsce są ogromne i przekraczają możliwości rodziny. Bez zakończenia formalności nie ma możliwości uzyskania odszkodowania. Liczymy na Państwa pomoc. Każda złotówka się liczy!!! Przyłączcie się. Zorganizujcie w swoich szkołach „dzień wsparcia finansowego” dla Jasia.

W imieniu rodziny Jaśka - dziękujemy!!!

Chętnych do pomocy gorąco prosimy o wpłaty na rachunek

Fundacji Pomocy Społecznej "Chodźmy Razem":

71 1090 2590 0000 0001 2985 9894

Bank Zachodni WBK 1 oddział w Skierniewicach

Koniecznie z dopiskiem: Danuta i Janek Cieslak.

 

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

Paweł Koźbiał

 

Debata na temat CYBERPRZEMOCY

3 stycznie 2017r. w ZSSO w Skierniewicach odbyła się debata o cyberprzemocy. Inicjatorami imprezy byli uczniowie Gimnazjum nr 2. W debacie wzięli udział zaproszeni goście, min.: prezydent  J. Chęcielewski, przewodniczący Rady Rodziców L.  Jek, przedstawiciele policji oraz oczywiście młodzież gimnazjalna z miejskich gimnazjum.  Gospodarze  -  uczniowie Gimnazjum nr 2 prezentowali scenki nawiązujące do tematu debaty, prowokowali dyskusję, zwracali uwagę na najistotniejsze kwestie dotyczące przemocy w Internecie.  Zaprezentowane zostały wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów oraz plakaty. Na koniec zostały zebrany wnioski i podsumowano debatę.

Osoby przygotowujące debatę: Małgorzata Jakim, Ewa Pietrzak, Dorota Hałatiuk, Marta Korolczuk

 

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W DNIU 11 STYCZNIA 2017 R. (środa)

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

Uczniowie klas trzecich gimnazjum mają tego dnia dwie pierwsze lekcje, później przygotowują sale na egzamin i piszą egzamin. Po egzaminie klasa IIID idzie domu, a pozostali uczniowie mają siódmą godzinę lekcyjną wg planu. Ławki i krzesła pozostają w salach do następnego dnia.

Po drugiej godzinie lekcyjnej uczniowie zostawiają teczki w salach, w których piszą egzamin, w jednym miejscu, nie utrudniającym przemieszczania się. Telefony komórkowe należy wyłączyć.

Na egzamin/stolik zabierają ze sobą tylko długopis z czarnym tuszem.

Przygotowanie sal:

  • Piszący w sali 201 zostawiają w sali 15 ławek i 15 krzeseł. Pozostałe krzesła (15) przenoszą na małą salę gimnastyczną.
  • Uczniowie klasy IIID (piszący w sali 204) zostawiają w sali 19 ławek i krzeseł (brakujące ławki przyniosą z sali 201 – 1, z sali 102 - 3). Pozostałe krzesła (11) przenoszą na małą salę.
  • Uczniowie klas: IIIA, IIIB, IIIC przenoszą na małą salę: z sali 202 – ławki i krzesła, z sali 110 – ławki i  3 krzesła, z sali 104 – ławki, z sali 102 – 11 ławek.

Zakres z historii i WOS-u – godz. 10.15, czas trwania 60 minut , w sali 201 – do 80 minut

Zakres z języka polskiego – godz. 11.45, czas trwania 90 minut, w sali 201 – do 135 minut

Uczniowie nie wychodzą z sali przed czasem przewidzianym na pisanie egzaminu. Uczniowie korzystający ze stołówki mogą zjeść obiad w czasie przerwy między zakresami egzaminu lub po skończonym egzaminie.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W DNIU 12 STYCZNIA 2017 R. (czwartek)

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY CZĘŚĆ MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZA

Uczniowie tego dnia nie mają czterech pierwszych lekcji (piszą egzamin próbny), następne lekcje mają wg planu.

Teczki zostawiają w salach jak poprzedniego dnia, telefony wyłączone.

Po skończonym egzaminie o godz. 11.00 przenoszą ławki i krzesła do sal lekcyjnych, z których przynosili.

Na egzamin/stolik zabierają ze sobą tylko długopis z czarnym tuszem. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Zakres z biologii, chemii, geografii i fizyki – godz. 8.10, czas trwania 60 minut , w sali 201 – do 80 minut

Zakres z matematyki – godz. 9.30, czas trwania 90 minut, w sali 201 – do 135 minut

Uczniowie nie wychodzą z sali przed czasem przewidzianym na pisanie egzaminu.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W DNIU 13 STYCZNIA 2016 R. (piątek)

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY – JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

Uczniowie wchodzą do sali przed godziną 8.00, zostawiają teczki, telefony wyłączają.

Na egzamin/stolik zabierają ze sobą tylko długopis z czarnym tuszem.

Poziom podstawowy – godz. 8.00, czas trwania 60 minut , w sali 201 – do 80 minut

Poziom rozszerzony – godz. 9.30, czas trwania 60 minut, w sali 201 – do 10.45 minut

Nie ma dzwonków o godz. 9.40 i 9.50, uczniowie na tej przerwie pozostają w salach lekcyjnych

Uczniowie nie wychodzą z sali przed czasem przewidzianym na pisanie egzaminu.

Lekcje od czwartej godziny lekcyjnej odbywają się według planu lekcyjnego.

 

KONKURSY

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU KLAS IV – VI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W KONKURSACH

NA NAJŁADNIEJSZY STROIK BOŻONARODZENIOWY

Kształt i wielkość stroika dowolna. Można użyć dowolnych materiałów i dodatków. Mile widziane naturalne elementy ozdobne.

Przyozdobione stroiki prosimy przynosić do opiekunów samorządu klas IV – VI do dnia 16 XII 2016 r.

Autorzy najładniejszych stroików zostną nagrodzeni. Proszę dołączyć karteczkę z: Imieniem i nazwiskiem oraz klasą.

 

NA NAJŁADNIEJSZY PIERNIK BOŻONARODZENIOWY (PIERNIK MOŻE BYĆ DOWOLNYCH ROZMIARÓW), A SWOIM WYGLĄDEM NAWIĄZYWAĆ DO ŚWIĄT BOŻONARODZENIOWYCH

Piernik powinien być zapakowany w przezroczystą folie oraz mieć dołączoną kartkę z danymi autora (imię i nazwisko, klasa)

Pierniki oddajemy do opiekunów samorządu klas IV – VI do 16 XII.

   

INFORMACJA

 

Dyrekcja Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach informuje, że w dniach od 16.01.2017 r. do 27.01.2017 r.

organizowane będą na terenie szkoły półkolonie zimowe dla dzieci z naszej szkoły.

Zajęcia prowadzone będą w godzinach od 800 do 1600.

Wszyscy uczestnicy półkolonii zimowych korzystają z odpłatnego wyżywienia, którego cena wynosi 4,50 zł za 1 dzień.  Opłata za wyżywienie przyjmowana będzie pierwszego dnia pobytu uczestnika na półkoloniach.

Każdy uczestnik półkolonii zimowych ma obowiązek złożenia Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku w sekretariacie ZSSO w Skierniewicach lub u kierownika półkolonii – Anny Gansner–Milczarek  (sala nr 205). Karta Kwalifikacyjna Uczestnika Wypoczynku jest do pobrania w sekretariacie  ZSSO  w  Skierniewicach w godz. 8.00 – 16.00, telefon: (46) 833 20 67 lub u kierownika półkolonii od dnia 21.11.2016 r.

Zapisy przyjmujemy do dnia 2 grudnia 2016 r.

 

11 LISTOPADA

Dnia 10 listopada uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum wzięli udział w uroczystej akademii z okazji  Narodowego Święta Niepodległości.

Uczniowie gimnazjum zaprezentowali program artystyczny, w którym przedstawiono  wiadomości o współczesnej kondycji młodych ludzi powiązane z historią dochodzenia Polski do  odzyskania niepodległości.

W inscenizację  wpleciono  recytacje i pieśni patriotyczne.

Młodzież gimnazjum i szkoły podstawowej przyjęła przedstawienie  z ogromnym zainteresowaniem.

Akademię przygotowali:

Nauczyciele języka polskiego: Ewa Pietrzak, Dorota Hałatiuk, Agnieszka Fastyn.

Oprawa muzyczna: Iwona Galińska

Dekorację: Elżbieta Matysiak, Monika Zdzieszyńska

 

   

Strona 10 z 12