• 0.63577200_1331151850_imagefor_2.jpg
  • 0.84534600_1331151860_imagefor_2.jpg

Moja wymarzona ekopracownia

W kwietniu 2014r nasza szkoła przystąpiła do konkursu "Moja wymarzona ekopracownia" ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W dn. 26.06.2014r zgodnie z Uchwałą Funduszu nr 1507/2014 szkoła otrzymała dotację na realizację zadania "Ekolodzy w Szkole Podstawowej Nr5"-pracownia edukacji ekologicznej w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących im.Jana Pawła II w Skierniewicach.

Wartość ogólna tego przedsięwzięcia wynosi 41 983,91 pln. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup nowego wyposażenia, sprzętu multimedialnego i pomocy dydaktycznych związanych z edukacją ekologiczną. W pracowni zaplanowano zajęcia lekcyjne z przyrody oraz zajęcia pozalekcyjne Koła Ekologicznego. Szczegółowe informacje dotyczące projektu można znaleźć na:

https://sites.google.com/site/przyrodawzsso