• 0.63577200_1331151850_imagefor_2.jpg
 • 0.84534600_1331151860_imagefor_2.jpg

O MNIE

Doświadczenie zawodowe:

 • I.2012 – do chwili obecnej – otwarty przewód doktorski na Wydziale Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu,
  www.ump.edu.pl/index.php?department=12
 • XI.2010 – do chwili obecnej – RehasportClinic Sp. z o.o. – Pracownia Chorób Kręgosłupa Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu;
  www.rehasport.pl
 • IX.2005 – do chwili obecnej – Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Skierniewicach;
  http://zsso-skierniewice.pl
 • III.2005 – VIII.2005 – Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” S. A. w Nałęczowie;
  http://spanaleczow.pl

Dyplomy :

 • Ackermann College Of Chiropractic – DyplomChiropraktyka – Master of Chiropractic – Stockholm – Szwecja 2008;
  http://de.ackermann-institutet.se/college/index.php
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu – licencjat Fizjoterapia, Zamość 2006;
  www.wszia.edu.pl
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie – mgr Wychowania Fizycznego, Warszawa 2005;
  www.awf.edu.pl
  www.awf-bp.edu.pl
 • AWF Warszawa – Instruktor Odnowy Biologicznej, AWF Warszawa 2005;
 • AWF Warszawa – Instruktor Gimnastyki Sportowej, AWF Warszawa 2005;AWF Warszawa – Instruktor Piłki Siatkowej, AWF Warszawa 2005;

Wyróżnienia naukowe:

 • 8th Annual Meeting of the SOSORT 2011 – International Conference on Conservative Management of Spinal Deformitioes – Otrzymanie od KomitetuOrganizacyjnegoorazNaukowegokongresunagrodygłównej SOSORT AWARD – Barcelona, Hiszpania 2011;
 • IX Interdyscyplinarny Kongres Naukowy – Wyróżnienie w sesji tematów wolnych kongresu: Skoliozy – Współczesne zasady diagnostyki i kompleksowego leczenia – Warszawa, 2009;

Kursy, certyfikaty:

 • SEAS: Scientific Exercise Approach to Scoliosis and Scoliosis Manager for physios – Mediolan, Włochy 2012;
 • 1st Educational SOSORT Course – Barcelona, Hiszpania 2011;
 • „Profilaktyka wad postawy i kształtowanie zachowań prozdrowotnych wśród dzieci” – Szkolenie dla nauczycieli wychowania fizycznego oraz pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania w ramach projektu „Poznań stawia na zdrowie – profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu”, Poznań, 2011;
 • Terapia Cranio-Sacralna DE – Upledger Instytut Deutschland ( terapia czaszkowo – krzyżowa ), Wrocław 2010;
 • Propozycja stosowania wybranych aplikacji metody KinesiologyTapingu w skoliozach – warsztaty, Warszawa 2009;
 • Terapia kręgosłupa oraz stawów obwodowych Metodą Dorna oraz Masaż wg Breuss’a, Chrząstawa Wielka k/Wrocławia 2009;
 • Taping Medyczny z elementami Terapii Manualnej, Kraków 2009;
 • SpineCor Method for Scoliosis Physiotherapy Treatment, Kraków 2009;
 • Metoda diagnozowania i leczenia pacjentów z bocznym skrzywieniem kręgosłupa, Warszawa 2008;
 • Wykorzystanie przyborów Thera-Band i Togu w sensomotoryce, treningu funkcjonalnym oraz korekcji wad postawy, Warszawa 2008;
 • Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy oraz skolioz wg Koncepcji „FITS” – Funkcjonalnej Indywidualnej Terapii Skolioz, Wrocław 2007;
 • Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy oraz skolioz z wykorzystaniem elementów znanych metod terapeutycznych, Wrocław 2007;
 • Osteopatia Funkcjonalna i Integracja, Kraków 2006;
 • Chiropraktyka wg dr Ackermann’a, Stockholm, Sweden 2006;
 • Pierwsza pomoc medyczna, Skierniewice 2006;

Przynależność do towarzystw naukowych:

 • SOSORT (Society on ScoliosisOrthopaedic and RehabilitationTreatment) – (Członek Komitetu Naukowego Towarzystwa SOSORT)
 • Polska Grupa SOSORT
 • IRSSD (International Research Society on Spinal Deformities);