SEKRETARIAT

Sekretariat Szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów
od poniedziałku do piątku w godzinach: 730 -1600


Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową


Sposób załatwiania spraw

Regulamin Rady Pedagogicznej - "w trakcie zmiany"

Kompetencje Dyrektora szkoły

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

Wniosek o wydanie duplikatu karty rowerowej

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji

Wniosek o urlop bezpłatny

Wniosek o opiekę nad dzieckiem dla nauczycieli

Wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem

Wniosek o urlop wychowawczy

Druk o wydanie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum

Druk zwolnienia z wychowania fizycznego

UCHWAŁA NR LI/31/09 RADY MIASTA SKIERNIEWICE w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów z dnia 7 kwietnia 2009 r

UCHWAŁA NR  XXXI/177/2016 RADY MIASTA SKIERNIEWICE w zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów z dnia 29 listopada 2016 r