• 0.63577200_1331151850_imagefor_2.jpg
 • 0.84534600_1331151860_imagefor_2.jpg

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

Kryteria uwzględniania w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017
do klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły

 

Poniżej przedstawiamy kryteria, informację o dokumentach niezbędnych do potwierdzenia kryteriów, a także liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria, uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice, w roku szkolnym 2016/2017.

Szczegółowych informacji w sprawie naboru do szkół udzielają dyrektorzy placówek oświatowych.

Szkoły podstawowe

l.p.

nazwa kryterium

liczba punktów

dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium

1.

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do danej szkoły podstawowej

30

Lista w dziennikach oddziałów

2.

Uczęszczanie kandydata do oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej (o ile istnieje)

20

Lista w dziennikach oddziałów

3.

W obwodzie danej szkoły podstawowej zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki

20

Pisemne oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna kandydata

4.

Miejsce pracy jednego z rodziców kandydata znajduje się na terenie obwodu danej szkoły podstawowej

15

Pisemne oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna kandydata

5.

Odległość do danej szkoły nieobwodowej jest mniejsza niż odległość do szkoły obwodowej

15

Pisemne oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna kandydata

 

Gimnazja

l.p.

nazwa kryterium

liczba punktów

dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium

1.

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do danego gimnazjum

20

Lista w dziennikach oddziałów

2.

Uczęszczanie kandydata do szkoły podstawowej w danym zespole szkół (dotyczy zespołów szkół, w których funkcjonują szkoły podstawowe
i gimnazja)

20

Lista w dziennikach oddziałów

3.

Wyniki nauczania

średnia z ocen za I półrocze klasy VI szkoły podstawowej: średnia do 3,00 – 15 pkt, średnia do 4,00 - 20 pkt, średnia do 5,00 – 25 pkt, średnia do 6,00 – 30 pkt

15-30

Zaświadczenie ze szkoły podstawowej

4.

Miejsce pracy jednego z rodziców kandydata znajduje się na terenie obwodu danego gimnazjum

15

Pisemne oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna kandydata

5.

Wielodzietność rodziny kandydata (rodzina, która wychowuje troje i więcej dzieci do 18 roku życia)

15

Pisemne oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna kandydata

 

Podstawa prawna: Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

   
 

Dyskoteka klas 4-6 SP.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA BAL KARNAWAŁOWY DLA UCZNIÓW KLAS IV – VI

Bal odbędzie się 2 lutego 2016 roku (wtorek) w godzinach 17:00 – 19:00 na dużej sali gimnastycznej.

Serdecznie zachęcamy uczniów do przebrania się, za postać z bajki lub filmu.

Oprócz tego w czasie zabawy odbędzie się konkurs taneczny.

Zanim pary zatańczą inni uczniowie z klasy proszeni będą o ich zaprezentowanie (max. 2 osoby). Następnie pary (tylko mieszane) będą prezentowały się w trzech tańcach.: walc angielski, cha – cha oraz rock and roll.

Jury będzie oceniało:

 1. Zapowiedź drużyny (0 – 5 pkt)

 2. Każdy taniec (0 – 5 pkt.)

 3. Wrażenie artystyczne pary (0 – 5 pkt)

Chętne „pary taneczne” do udziału w konkursie prosimy o zgłoszenia do opiekunów samorządu klas IV – VI do 29 stycznia!!!

Wstęp 3 zł. Zmiana obuwia obowiązkowa.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

   

ZEBRANIA

ZMIANA GODZIN ZEBRAŃ Z RODZICAMI

Zebranie rodziców klas I – III szkoły podstawowej – zmiana ranna

3 lutego 2016 r. – godzina 17.00

 

Zebranie rodziców klas IV – VI szkoły podstawowej

3 lutego 2016 r. – godzina 17.30


Zebranie rodziców klas I – III szkoły podstawowej – zmiana popołudniowa

4 lutego 2016 r. – godzina 17.00


Zebranie rodziców klas I – III gimnazjum

4 lutego 2016 r. – godzina 17.30

 

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Religijnej

 

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Religijnej poświęcony świętemu Janowi Pawłowi II pod hasłem „Jan Paweł II – nasz patron”.

 

link do strony o konkursie  https://sites.google.com/site/konkursjanpawel2/

 

Regulamin

I. Cele konkursu:

 • kultywowanie pamięci o świętym Janie Pawle II
 • kształtowanie postawy wdzięczności Bogu za dar pontyfikatu świętego papieża Jana Pawła II
 • Zachęcanie do poznawania nauczania świętego Jana Pawła II
 • Integracja uczniów i nauczycieli wokół przesłania płynącego z nauczania świętego Jana  Pawła II

 

II. Uczestnicy konkursu:

 • Konkurs jest kierowany do uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów ze Skierniewic i okolic.

 

III. Regulamin konkursu:

1.        Konkurs polega na wyłonieniu uczniów posiadających największą wiedzę o świętym Janie Pawle II

2.        Konkurs jest dwuetapowy:

Pierwszy etap (szkolny):

 • . Przeprowadzenie konkursu szkolnego ma na celu wyłonienie trzech najlepszych uczniów każdej szkoły. Ten etap powinien zostać przeprowadzony na terenie szkół chcących wziąć udział w etapie II przez katechetów danej szkoły.

Etap drugi (międzyszkolny):

 • Odbędzie się 03.03.2016 roku w ZSSO im. Jana Pawła II w Skierniewicach o godzinie 13.00.
 • Wręczenie nagród odbędzie się 10.03.2016r. o godz.  13.00 ZSSO im. Jana Pawła II w Skierniewicach na które zostaną zaproszeni wszyscy uczniowie biorący udział w II etapie konkursu.

3.        Uczestnicy drugiego etapu powinni przybyć na konkurs w obecności opiekuna.

4.        Osoby wyłonione z I etapu powinny zostać zgłoszone do organizatora konkursu do dnia 1.02.2016 roku.

Zgłoszenia kierujemy drogą mailową na adres:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. - zgłoszenia uczniów Szkół Podstawowych

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. - zgłoszenia uczniów Gimnazjum

 

5.        Na zgłoszeniach podajemy trzech uczniów reprezentujących klasy II-III SP, trzech z klas IV -VI SP i trzech z Gimnazjum

W zgłoszeniu należy podać nazwę szkoły oraz  imię i nazwisko uczniów zakwalifikowanych do konkursu.

 

6. Do konkursu należy zapoznać się z:

Materiały dla klas II-III SP:

 

 • Życiorys Karola Wojtyły/Jana Pawła II

http://www.janpawel2.pl/jan-pawe-ii/zyciorys1

 

 • List Jana Pawła II do dzieci

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/do_dzieci.html

Materiały dla klas IV-VI SP:

 

 • Życiorys Karola Wojtyły/Jana Pawła II

http://www.janpawel2.pl/jan-pawe-ii/zyciorys1

 

 • List Jana Pawła II do dzieci

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/do_dzieci.html

 

 • Jan Paweł II o Bożym Miłosierdziu –

http://totustuus.net.pl/index.php/rycerze/charyzmaty/171-miosierdzie-w-nauczaniu-jana-pawa-ii

 

8.   Materiały dla gimnazjum:

·         Życiorys Karola Wojtyły/Jana Pawła II

http://www.janpawel2.pl/jan-pawe-ii/zyciorys1

 

 

   

Strona 1 z 3