• 0.63577200_1331151850_imagefor_2.jpg
 • 0.84534600_1331151860_imagefor_2.jpg

Informacja

Informacja

Testy sprawności dla dziewcząt klas VI ubiegających się o przyjęcie do klasy I sportowej gimnazjum  o profilu piłka siatkowa odbędą się:

I termin: 10.04.2015 godzina 13:30 duża sala gimnastyczna w szkole

II termin: 13.04.2015 godzina 16:00 stara hala sportowa przy ul. Pomologicznej 10

*Obowiązuje strój sportowy i zmienione obuwie.

p. Piotr Charzewski


Testy sprawności dla chłopców klas VI ubiegających się o przyjęcie do klasy I sportowej gimnazjum  o profilu piłka nożna odbędą się:

14.04.2015 (wtorek) o godzinie 17:30  na boisku szkolnym Gimnazjum nr 2 w Skierniewicach.

Proszę zabrać strój sportowy.
p. Łukasz Korwek

 

 

 

PASOWANIE NA CZYTELNIKA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SP '2015

W dniu 17 marca 2015 roku, uczniowie klas pierwszych zostali pasowani na czytelnika szkolnej biblioteki. W uroczysty nastrój wprowadziła maluchów opowieść o Kopciuszku w pięknej scenografii i przy nastrojowej muzyce. Dzieci z wielkim zainteresowaniem przyglądały się inscenizacji, zaprezentowanej przez uczniów klas II gimnazjum, działających w kółku recytatorskim przy bibliotece. Pierwszoklasiści wykazali się również doskonałą znajomością wielu bajek, odpowiadając trafnie na przygotowane zagadki. Z wielkim przejęciem złożyli obietnicę, że będą „ … po książkę sięgać z radością, bo czytanie daje wiedzę i jest wielką przyjemnością …”. Od razu dały temu wyraz, oglądając kolorowe książeczki, ufundowane przez Radę Rodziców. Program artystyczny przygotowany został przez nauczycieli bibliotekarzy Marię Załężny i Krystynę Gutowską. Scenografię wykonała pani Agata Jeż-Wójcicka, a o oprawę muzyczną zadbały panie Iwona Galińska i Katarzyna Kowalska.


Fot. Monika Zdrojewska

 

konkurs „Jan Paweł II- Nasz Patron”

II etap VI Międzyszkolnego Konkursu „Jan Paweł II- Nasz Patron”

Dnia 5  marca 2015 roku o godzinie 13.30 nastąpiło  uroczyste powitanie przybyłych gości przez pana Dyrektora Stanisława Pietrzkowskiego w ZSSO w Skierniewicach. Po powitaniu uczestnicy II etapu Międzyszkolnego Konkursu Jan Paweł II Nasz Patron, poszli do wyznaczonych klas, gdzie został przeprowadzony konkurs.

Do drugiego etapu zakwalifikowało się 33 uczniów, z ośmiu różnych szkół podstawowych miasta Skierniewice i okolic. Do konkursu przystąpiło 33 uczestników. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 12 marca 2015 roku o godzinie 14.30 Zwycięzcy II etapu Międzyszkolnego Konkursu Jan Paweł II Nasz Patron, którzy zdobyli najwięcej punktów  otrzymali nagrody, dyplomy  i wyróżnienia. Na początku powitał przybyłych gości Pan Dyrektor Stanisław Pietrzkowski. Wystąpiły uczennice z naszej szkoły  i recytowały wiersze: Michalina Pietrzak i Małgorzata Miklaszewska dla gości. Po występie dziewcząt do wszystkich zgromadzonych przemówił ksiądz Dariusz Szeląg. Pan dyrektor Stanisław Pietrzkowski i ksiądz Dariusz Szeląg wręczyli  nagrody i dyplomy uczestnikom II etapu VI Międzyszkolnego  konkursu Jan Paweł II Nasz Patron.

W kategorii uczniów młodszych:

I miejsce – Dawid Paćkowski  uczeń SP „5”

II miejsce – Szymon Rechnio  uczeń SP „5”

III miejsce -  Mikołaj Stempniak  uczeń Zespołu Szkół Integracyjnych SP „9”

Wyróżnienia otrzymali:

Jan Stankiewicz  -  uczeń  Szkoła Podstawowa „Źródła”

Bartosz Boratyński - uczeń Szkoła Podstawowa  „9”

Weronika Wieteska-  uczennica szkoły im. ks. Stanisława Konarskiego.

Najlepsi uczniowie z klas IV- VI to:

I miejsce – Małgorzata Miklaszewska SP „ 5"

II miejsce – Maciej Kalisiak  SP „7”

III miejsce – Zuzanna Jędrzejczak SP „9”

Wyróżnienie – Jan Napiórkowski uczeń  szkoły im. ks. Stanisława Konarskiego

Wśród uczniów Gimnazjum przystąpiło do konkursu  20 osób.

I miejsce – Anna Stańczyk Gimnazjum im. ks. Konarskiego

II miejsce – Barbara Błaszczyk Gimnazjum im. ks. Konarskiego

III miejsce – Kinga Pryk Gimnazjum nr 2

III miejsce –  Olga Danelska    Gimnazjum nr 2

Wszyscy uczestnicy II etapu VI Międzyszkolnego Konkursu Jan Paweł II Nasz Patron otrzymali dyplomy za udział i upominki .

Dyplomy zostały wręczone również opiekunom uczniów, którzy brali udział w konkursie.

W kategorii uczniów młodszych:

I miejsce – Dawid Paćkowski  uczeń SP „5” - 36 p

II miejsce – Szymon Rechnio  uczeń SP „5”   - 34p

III miejsce -  Mikołaj Stempniak    uczeń ……   - 29 p

Wyróżnienia otrzymali:

Jan Stankiewicz  -  uczeń  Szkoła Podstawowa „Źródła”  -28 p

Bartosz Boratyński - uczeń Szkoła Podstawowa  „9”    - 27 p

Weronika Wieteska-  uczennica szkoły im. ks. Stanisława Konarskiego    -27 p

Pozostali uczniowie zdobyli :

Oliwia Matulska  Szkoła Podstawowa  „7”    - 23 p

Kamil Saptura Szkoła Podstawowa  „7”        - 22 p

Szymon Marosz Szkoła Podstawowa  „7”     - 23 p

Michał Krakowiak  SP „4”                             - 21 p

Caban Jakub   „Źródła”                                 - 21 p

Chmielewski Mikołaj Szkoła Podstawowa  „4” - 16 p

Przemysław Więcek SP „5”                            -23 p

 

OLIMPIADA MATEMATYCZNA GIMNAZJALISTÓW 2014/2015

Miło nam poinformować, że uczeń Gimnazjum Nr2

WIKTOR KRASIŃSKI z klasy III E

nauczyciel matematyki: mgr Monika Zdrojewska

jako jedyny ze Skierniewic zakwalifikował się do zawodów II stopnia

X Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów,

które odbyły się dla woj. łódzkiego i świętokrzyskiego w Piotrkowie Trybunalskim w sobotę 7 marca 2015r .

W zawodach I stopnia wzięło udział ponad 14 000 gimnazjalistów w kraju, a w zawodach II stopnia ok. 1100 nastolatków.

Oczekując na wyniki serdecznie gratulujemy już uzyskanego sukcesu i życzymy powodzenia!

   

Ferie 2015

„Ale to już było...” - sprawozdanie z półkolonii zimowych

w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Skierniewicach

Ferie zimowe to wymarzony czas dla dzieci i młodzieży. Ważne, by ta oczekiwana chwila odpoczynku od nauki nie zamieniła się w nudę i bezczynność.

W dniach 02-13.02.2015 r. Miasto Skierniewice, po raz kolejny, zorganizowało półkolonie zimowe w naszej szkole. Uczestniczyło w nich 105 dzieci w wieku 6-13 lat. Pod opieką wychowawców: Anny Dąbrowskiej, Małgorzaty Danelskiej, Ewy Szymańskiej, Elżbiety Zwolińskiej, Anny Miklaszewskiej, Jadwigi Czajkowskiej, Katarzyny Kowalskiej, Olgi Łopatki i czuwającej nad całością półkolonii Anny Gansner-Milczarek  dzieci aktywnie uczestniczyły w zorganizowanych zajęciach. Zajęcia zostały tak zaplanowane, aby bez względu na wiek i płeć każde dziecko mogło znaleźć coś dla siebie i w sposób miły oraz atrakcyjny spędzić czas. Tak więc 105 uczestników wspólnie bawiło się od godz. 8.00 do 16.00. Każdy miał okazję się czegoś nauczyć.

W trakcie trwania zajęć dzieci:

 • zostały zapoznane z regulaminem zimowiska, kodeksem postępowania podczas zabaw zimowych oraz zasadami bezpiecznego poruszania się ulicami miasta, pięcioma zasadami przekraczania jezdni,
 • obejrzały przedstawienia teatralne w Miejski Ośrodek Kultury w Skierniewicach,
 • obejrzały filmy i spektakl teatralny w kinie Polonez w Skierniewicach,
 • uczestniczyły w dwóch spotkaniach naukowych zorganizowanych przez MOK w Skierniewicach,
 • brały udział w zajęciach plastycznych zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną Filia nr 5  w Skierniewicach,
 • uczestniczyły w balu karnawałowym zorganizowanym przez Miasto Skierniewice,
 • brały udział w wycieczce do Muzeum Kolejnictwa w Warszawie zorganizowanym przez MOK w Skierniewicach,
 • brały udział w spotkaniu z policjantem z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Policji w Skierniewicach,
 • brały udział w zajęciach fitness zorganizowanego przez Estetic Fitness w Skierniewicach,
 • spacerowały ulicami miasta poznając zabytki i historię Skierniewic,
 • uczestniczyły w zajęciach tanecznych poprowadzonych przez panią Agnieszkę Madej.

W trakcie trwania półkolonii zimowych dzieci uczestniczyły w licznych grach i zabawach ruchowych organizowanych w szkolnych salach gimnastycznych i na boisku szkolnym, brały udział w zajęciach karaoke, plastycznych, informatycznych. Wykonywały prace w technice origami i papieroplastyki.

W każdym dniu półkolonii dzieci miały możliwość spożywania odpłatnego obiadu i podwieczorku przygotowanego przez panie ze stołówki.

Taka forma wypoczynku i spędzania czasu wolnego podczas ferii zimowych była trafiona i zaspokoiła oczekiwania jej uczestników, jak również ich rodziców. Był to czas wzajemnych spotkań, zabaw, integracji, a także doskonała lekcja historii, przyrody i bezpieczeństwa. Na zakończenie półkolonii wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomu i drobne upominki.

W trakcie trwania półkolonii zimowych dzieci uczestniczyły w licznych grach i zabawach ruchowych organizowanych w szkolnych salach gimnastycznych i na boisku szkolnym, brały udział w zajęciach karaoke, plastycznych, informatycznych. Wykonywały prace w technice origami i papieroplastyki.

Wszystkie cele ogólne i szczegółowe ujęte w programie półkolonii zimowych zostały osiągnięte. Wszystkie dzieci korzystały z płatnych posiłków ­­- obiady, zaś 4 dzieci było objętych nieodpłatnym dożywianiem finansowanym przez MOPR w Skierniewicach.

Na zakończenie półkolonii zimowych odbyło się uroczyste pożegnanie, w trakcie którego każdy z uczestników otrzymał dyplom za systematyczne i aktywne uczestnictwo i drobny upominek.

 

 

konkursMiędzyszkolny Konkurs Wiedzy Religijnej poświęcony świętemu Janowi Pawłowi II pod hasłem „Jan Paweł II – nasz patron”.


link konkursu: https://sites.google.com/site/konkursjanpawel2


I. Cele konkursu:
· kultywowanie pamięci o świętym Janie Pawle II
· kształtowanie postawy wdzięczności Bogu za dar pontyfikatu świętego papieża Jana Pawła II
· Zachęcanie do poznawania nauczania świętego Jana Pawła II
· Integracja uczniów i nauczycieli wokół przesłania płynącego z nauczania świętego Jana Pawła II

II. Uczestnicy konkursu:
· Konkurs jest kierowany do uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów ze Skierniewic i okolic.

III. Regulamin konkursu:

1. Konkurs polega na wyłonieniu uczniów posiadających największą wiedzę o świętym Janie Pawle II
2. Konkurs jest dwuetapowy:
Pierwszy etap (szkolny):
Przeprowadzenie konkursu szkolnego mającego na celu wyłonienie trzech najlepszych uczniów każdej szkoły. Ten etap powinien zostać przeprowadzony na terenie szkół chcących wziąć udział w etapie II przez katechetów danej szkoły.
Etap drugi (międzyszkolny):
Odbędzie się 5.03.2015 roku w ZSSO im. Jana Pawła II w Skierniewicach o godzinie 13.30.
Wręczenie nagród odbędzie się 12.03.2015r. o godz. 13.30 ZSSO im. Jana Pawła II w Skierniewicach na które zostaną zaproszeni wszyscy uczniowie biorący udział w II etapie konkursu.
3. Uczestnicy drugiego etapu powinni przybyć na konkurs w obecności opiekuna.
4. Osoby wyłonione z I etapu powinny zostać zgłoszone do organizatora konkursu do dnia 20.02.2015 roku.
5. Na zgłoszeniach podajemy trzech uczniów reprezentujących gimnazjum.
6. Zgłoszenia kierujemy drogą mailową na adres:
Gimnazjum - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Szkoła Podstawowa - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
W zgłoszeniu należy podać nazwę szkoły oraz imię i nazwisko uczniów zakwalifikowanych do konkursu.
7. Do konkursu należy zapoznać się z:
- życiorysem Karola Wojtyły/Jana Pawła II
- homilią papieża Franciszka z kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII
- kroniką podróży papieża z dnia 14.06.1999r.
8. Materiał, na podstawie których zastaną przygotowane zadania konkursowe można znaleźć na stronie:
- www.janpawel2.pl zakładka Jan Paweł II, życiorys (rodzina, uczeń i kolega, krystalizowanie się powołania kapłańskiego, kapłan, biskup, kardynał, papież)
- opoka.org.pl - homilia papieża Franciszka z kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII.
- opoka.org.pl - kronika podróży papieża z dnia 14 czerwca 1999r.

   

Strona 1 z 2