Ułatwienia dostępu

^Powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

NA TERENIE SZKOŁY OBOWIĄZUJE ZAKAZ WSTĘPU OSÓB, KTÓRYCH OBECNOŚĆ NIE JEST KONIECZNA DO ZAPEWNIENIA REALIZACJI ODBYWAJACYCH SIĘ ZAJĘĆ.

KORZYSTAMY Z POMOCY ZAKUPIONYCH W RAMACH PROJEKTU LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Z zestawem otrzymanych pomocy dydaktycznych uczniowie klasy 1b pracują od stycznia 2022 r. Dzięki temu, że są one urozmaicone, są dla dzieci interesującym i atrakcyjnym środkiem do samodzielnego zdobywania wiedzy. W pracy na lekcjach do tej pory wykorzystano: klocki Dienesa, klocki magnetyczne, zestawy różnych klocków konstrukcyjnych, zestawy elementów do budowy brył, zestawy „Supermatematyk MAX” oraz domino sylabowe i globus.
Praca dzieci z klockami Dienesa wpłynęła na uporządkowanie ich wiedzy odnośnie podstawowych figur geometrycznych oraz ich cech wielkościowych. Bawiąc się klockami dzieci sprawnie tworzyły zbiory elementów spełniające określone, podane przez nauczyciela właściwości, grupowały klocki pod względem różnych cech, tworzyły części wspólne zbiorów. Zajęcia z klockami magnetycznymi oraz różnymi zestawami klocków konstrukcyjnych wpłynęła na rozwój wyobraźni przestrzennej oraz kreatywności. Uczniowie budowali: bryły geometryczne, różnego rodzaju pojazdy, budowle, a nawet nakrycia głowy, czy zestawy dań.
Dzięki zestawom „Supermatematyk MAX” potrafią: układać liczby jedno, dwu i wielocyfrowe, parzyste i nieparzyste. Podają ciągi liczbowe, czy dodają i odejmują w opanowany przez siebie zakresie liczbowym. Wszystkie pomoce wpływają na integrację dzieci na zajęciach. Uczniowie pracują w parach lub grupach do których dobierają się indywidualnie. Często muszą współpracować ze sobą, by ustalić, co konstruują, jak ta rzecz ma wyglądać i kto będzie wykonywał poszczególne elementy. Wpływa to na polepszenie komunikacji pomiędzy uczniami, wymusza planowanie pracy oraz uczy współodpowiedzialności za przydzielone zadanie. Praca z otrzymanymi zestawami pomocy jest dla dzieci okazją nie tylko do wykonywania określonych zadań, ale przede wszystkim daje możliwości do działania oraz samodzielnego eksperymentowania.

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - LEKCJE Z KLOCKAMI KORBO

Klocki KORBO znalazły ogromne uznanie i zainteresowanie u uczniów z klasy 1 a. Dzieci nie mogą się doczekać dnia, w którym projektują, budują najróżniejsze konstrukcje, a później wprawiają je w ruch.
Zajęcia z wykorzystaniem tych klocków są wielowymiarowe, ponieważ uruchamiają wyobraźnię, logiczne myślenie, doskonalą sprawność manualną oraz uczą współpracy w zespole.
Na tych zajęciach nauczyciel miał możliwość obserwowania uczniów - ich zaangażowania, zapału, pomysłowości, zgodności, relacji z rówieśnikami.
Wszystkie pomoce dydaktyczne umożliwiły uczniom w praktyczny sposób doskonalić naukę:
- czytania ( szczególnie przydatne są dla uczniów mających trudności z nabywaniem tej umiejętności),
- liczenia ( układanie działań na dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 20, porównywanie wyników w parach)'
- znajomości zegara (odczytywania, zaznaczania, zapisywania godzin na zegarze oraz obliczania ile godzin mija od danej do danej godziny).
Wykorzystywanie tych pomocy dydaktycznych znacząco uatrakcyjnia zajęcia. Rozbudza ciekawość poznawczą uczniów. Pozwala poprzez praktyczne działanie nabywać, doskonalić i utrwalać wiedzę.

ATRAKCYJNE LEKCJE Z NOWYMI POMOCAMI

Klasa I d poszerza swoje wiadomości i umiejętności praktyczne wykorzystując na zajęciach pomoce zakupione w ramach projektu ,,Laboratoria Przyszłości”. Uczniowie usprawniają liczenie, konstruują wymarzone pojazdy, budowle przestrzenne (karmniki i domki dla ptaków), tworzą mini projekty (,,Miasto przyszłości”, ,,Wymarzony plac zabaw”) z wykorzystaniem rozmaitych klocków. Bawiąc się ,,Dominem sylabowym” doskonalą technikę czytania, a grając w,,Supermatematyka” – liczenia. Uczą się współpracy i nabywają umiejętność pracy zespołowej, wspierają się i wyciągają wnioski do dalszej pracy. Rozwijają myślenie logiczne; wykazują się ogromną kreatywnością. Dzięki świetnej zabawie nauka jest dla pierwszaków dużo łatwiejsza i przyjemniejsza.

 


       logo (1) Kuratorium Oświaty w Łodzi        logo cke           logo oke  logo skier      logo poradnia         

 

                                                      logo bip


 

       

Copyright © 2024. Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących im.Jana Pawła II w Skierniewicach Rights Reserved.